Katecheza 7 – „Kościół Lud Boży i Ciało Chrystusa”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 7 katecheza nosi tytuł: LUD BOŻY I CIAŁO CHRYSTUSA Kościół został utworzony i uporządkowany na tym świecie jako Lud Boży, społeczność wierzących w Chrystusa, w której z ustanowienia Chrystusa obowiązuje porządek hierarchiczny. Lud ten...
Read More →

Katecheza 6: „Kościół jest hierarchiczny”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 6 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest hierarchiczny” KOŚCIÓŁ JEST HIERARCHICZNY: – Hierarchia Kościoła to struktura, której początek dał sam Pan Jezus, kiedy Apostołom i ich następcom powierzył urząd nauczania, uświęcania ...
Read More →

Katecheza 5: „Kościół jest misyjny”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 5 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest misyjny” Misyjność Kościoła wynika z nakazu samego Jezusa Chrystusa : „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). W nakazie tym odkrywamy prawdę o Kościele, który ze swej natury jest...
Read More →

Katecheza 4 „Kościół jest apostolski”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 4 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest apostolski” KOŚCIÓŁ JEST APOSTOLSKI Kościół jest apostolski w potrójnym znaczeniu: po pierwsze – „był i pozostaje oparty na ‹‹fundamencie Apostołów›› (Ef 2,20; Ap 21,14), świadków wybranych ...
Read More →

Katecheza 3 „Kościół jest powszechny”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 3 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest powszechny” Słowo „powszechny”, czyli „katolicki” oznacza „uniwersalny”, czyli „cały” lub „zupełny” (por. KKK 830).  Kościół Katolicki jest więc powszechny w odróżnieniu od innyc...
Read More →

Katecheza 2 „Kościół jest święty”

Zapraszamy na drugą z naszych katechez zatytułowaną:  „Kościół jest święty”.  Składając wyznanie wiary wypowiadamy słowa: „wierzę w święty Kościół powszechny”. Spójrzmy więc co to znaczy: Jak zatem pogodzić grzeszność członków Kościoła z wyznaniem wiary w jego świętość? „Kościół...
Read More →

Katecheza 1 „Kościół jest jeden”

W naszych wielkanocnych katechezach chcemy spojrzeć na Kościół. Na wspólnotę ludzi wiary, która rodzi z zalęknionych uczniów, zamkniętych w wieczerniku. Tam rozpoczyna nie czas Kościoła. Po Wielkanocy rozpoczynają się dzieje Kościoła i nadzieje dla świata. Pierwszą z naszych...
Read More →