Katecheza 3 „Kościół jest powszechny”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 3 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest powszechny” Słowo „powszechny”, czyli „katolicki” oznacza „uniwersalny”, czyli „cały” lub „zupełny” (por. KKK 830).  Kościół Katolicki jest więc powszechny w odróżnieniu od innyc...
Read More →