Katecheza 5: „Kościół jest misyjny”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 5 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest misyjny” Misyjność Kościoła wynika z nakazu samego Jezusa Chrystusa : „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). W nakazie tym odkrywamy prawdę o Kościele, który ze swej natury jest...
Read More →