Katecheza 6: „Kościół jest hierarchiczny”

Zapraszamy na kolejną z naszych katechez. 6 katecheza nosi tytuł: „Kościół jest hierarchiczny” KOŚCIÓŁ JEST HIERARCHICZNY: – Hierarchia Kościoła to struktura, której początek dał sam Pan Jezus, kiedy Apostołom i ich następcom powierzył urząd nauczania, uświęcania ...
Read More →