BIERZMOWANIE

– Bierzmowanie może przyjąć tylko chrześcijanin, który ukończył 14 rok życia, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, nie ma przeszkód do przyjmowania sakramentów i ukończył przygotowanie.

– Termin składania zgłoszeń będzie podany na ogłoszeniach w kościele.

– Formularze zgłoszeniowe będą dostępne tylko w kościele.

– W każdym kolejnym kursie, przygotowującym do rozumienia sakramentu i wypływających z niego zadań, może uczestniczyć maksymalnie do 40 osób.

– Kandydaci muszą być formalnie zapisani do parafii.

– W momencie zgłoszenia wymagane jest przedstawienie metryki chrztu (nie wystarczy pamiątka/dyplom). Metryka nie podlega zwrotom.

– W momencie zapisu wymagane jest przedstawienie karteczki o odbytej wcześniej spowiedzi (karteczki dostępne w zakrystii).

– Przed bierzmowaniem należy wybrać imię świętego patrona – spośród świętych znanych w kościele.

– Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania i nie ma obecnie przeszkód do korzystania z sakramentów. Nie może to być rodzic kandydata. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.