CHRZEST ŚWIĘTY

– Chrzest święty może przyjąć każda osoba, która jeszcze nie otrzymała tego sakramentu

– Zgłoszenie do chrztu przyjmowane są przez cały rok liturgiczny poza okresem Wielkiego Postu

Formularze przedchrzcielne są dostępne tylko w kościele

– Chrzest mogą otrzymać dzieci, których rodzice są formalnie zapisani do parafii i regularnie uczestniczą w Liturgii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza

– Data chrztu powinna być ustalona z księdzem przed rozpoczęciem wszelkich działań dotyczących: zapraszania rodziców chrzestnych, gości, czy kupowania biletów

– Rodzice i chrzestni mają obowiązek wziąć udział w katechezie przed chrztem, prowadzonej w tutejszej lub swojej rodzinnej parafii

– Rodzice (poza wypadkiem związków niesakramentalnych) i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania przed chrztem swojego dziecka

– Podczas zgłoszenia dziecka do chrztu należy dostarczyć do kancelarii następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka / Birth Certificate
 • Wypełniony Formularz przedchrzcielny.
 • Zaświadczenia z kancelarii parafialnej rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę funkcję (nie wystarczy poświadczenie o bierzmowaniu).

– Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

– Nadanie dziecku imienia jest związane z obraniem dla dziecka świętego Patrona i Orędownika. Dlatego nie wolno wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu

– Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej, nie odmawia się sakramentu Chrztu, ale należy odłożyć go, aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół, albo proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

 

RODZICE CHRZESTNI

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego:

– Kanon 872

– Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

– Kanon 873

 • Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

– Kanon 874

 • 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego
  • rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.