I  KOMUNIA ŚW.

– do pierwszej Komunii św. może przystąpić tylko chrześcijanin, który osiągnął już wiek rozeznania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem oraz ukończył przygotowanie

– termin składania zgłoszeń będzie podany na ogłoszeniach w kościele

– formularze będą dostępne po Mszach po ogłoszeniu o rozpoczęciu zapisów

– rodzice kandydatów muszą być formalnie zapisani do parafii

– w momencie zgłoszenia wymagane jest przedstawienie metryki chrztu. Metryka nie podlega zwrotom