NAMSZCZENIE CHORYCH

Sakrament Namaszczenia może poprosić osoba chora lub jej rodzina (po wcześniejszym uzyskaniu zgody chorego, jeśli jest przytomny).

– Nie powinno się odkładać przyjęcia tego Sakramentu na ostatni moment, gdyż stwarza to sytuację niebezpieczną dla zbawienia duszy.

– Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjmować wiele razy w ciągu życia.

– Udziela się go najczęściej w następujących okolicznościach:

  • przewlekła choroba zagrażająca życiu,
  • podeszły wiek (zazwyczaj raz w roku),
  • przed operacją lub zabiegiem medycznym,
  • trwała obawa lub lęk o życie,

– SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH NIE UDZIELA SIĘ PO ZGONIE.

– W wypadku nagłej potrzeby tego sakramentu, proszę o kontakt: (023) 8178 6316, 07549825197