POGRZEB

– pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

– datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z wybraną firmą pogrzebową (funeral service). Firma pogrzebowa przed ceremonią powinna skontaktować się z Duszpasterzem.

– uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej z przyjęciem Komunii świętej jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

– pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

– PRZECHOWYWANIE URNY Z PROCHAMI ZMARŁYCH POZA CMENTARZEM JEST SPRZECZNE Z WIARĄ KATOLICKĄ!